You need Adobe Flash Player to watch this video. <br /><a href="http://get.adobe.com/flashplayer/">Download it from Adobe.</a>

W pracach Doświadczenie audio-wizualne I i Doświadczenie audio-wizualne II, Zgaja użył z kolei metronomu, którego dźwięk nagrał na taśmę magnetofonową w różnych wariantach: jako dźwięk pojedynczy bądź ze zwielokrotnionym echem. Następnie odtworzył nagranie audio, rejestrując za pomocą kamery wideo obraz metronomu. Cofał go i przybliżał, powodując u widza fałszywe przekonanie, że zmiana miejsca metronomu w stosunku do rejestrującej go kamery, powoduje również zmianę jego brzmienW pracach Doświadczenie audio-wizualne I i Doświadczenie audio-wizualne II, Zgaja użył z kolei metronomu, którego dźwięk nagrał na taśmę magnetofonową w różnych wariantach: jako dźwięk pojedynczy bądź ze zwielokrotnionym echem. Następnie odtworzył nagranie audio, rejestrując za pomocą kamery wideo obraz metronomu. Cofał go i przybliżał, powodując u widza fałszywe przekonanie, że zmiana miejsca metronomu w stosunku do rejestrującej go kamery, powoduje również zmianę jego brzmienia. ia. 

Audiovisual Experiment IAuthor: Grzegorz Zgraja
 

Title: Audiovisual Experiment I

Year: 1977

Duration: 3,14

Language: non

Origins: VHS 

Signature: arton_2016_zgraja_doswiadczenie_audiowizualne_I

Key words: zgraja / wideo / video / doświadczenie / audiowizualne

Copyrights: Grzegorz Zgraja
 

Paradox of perception, though often created with irritating methods, many a time provides a palpable experience of the medium and its potential. Conscious manipulation on the specific constitutive layers of video art – concentrating not so much on its aesthetics but on self-referential possibilities of obtaining insight – comes as somewhat of an attack on bourgeois art and the ideologies of the autonomy of the work of art.Both Audiovisual Experience I and II features illusion created by means of the strategies of doubling, mirror reflections, and acoustic construction of space. The object which provides the author with an opportunity to experiment is a metronome, which develops illusory audio-visual relations when set in motion..

contact:  marika.kuzmicz@fundacjaarton.pl
  Marika Kuźmicz tel. +48 502 055 130