Jadwiga Singer

(1952-2008)
Jadwiga Singer była współzałożycielką Laboratorium Technik Prezentacyjnych i autorką grupy niezachowanych prac wideo. Była także autorką tekstów opisujących charakter działań Laboratorium. Swoje archiwum artystka zniszczyła  na krótko przed śmiercią; z jej dorobku zachowała się prawdopodobnie tylko jedna realizacja „Koniec koniec” z 1979 r. oraz kilka projektów prac i instalacji wideo, opublikowanych w katalogach wystaw z udziałem Laboratorium. Charakteryzując obszar zainteresowań Laboratorium TP Jadwiga Singer pisała: „Odwieczna  wszystkie dyscypliny artystyczne, co sprawia, że poszukiwania prowadzone w obrębie poszczególnych dziedzin twórczości artystycznej są mniej więcej takie same. W związku z tym i grafika, traktowana jako jedna z form przekazu wizualnego, ma wiele cech wspólnych z malarstwem, literaturą, fotografią, poligrafią, filmem telewizja, video, nauką i techniką.” Te środki wypowiedzi twórczych jednoczą się szczególnie wyraźnie na obszarze sztuki, w którym spotykamy się z użyciem grafiki, filmu, taśm magnetofonowej i innych sposobów przekazu informacji, w celu zbadania natury tych środków lub istoty samej sztuki. Spostrzeżenia dotyczące wzajemnych oddziaływań w obrębie różnych sposobów przekazu wizualnego (zarówno w sferze estetyki jak i refleksji nad językiem wypowiedzi) nasunęły nam się w trakcie pracy nad grafiką i spowodowały, że zainteresowaliśmy się fotografią, filmem i video, traktując te środki nie jako źródło inspiracji w pracy graficznej, ale jako autonomiczne, równoprawne z grafiką sposoby wypowiedzi, pozwalające na prowadzenie równie skutecznych poszukiwań w dziedzinie problemów, którymi chcemy się podzielić z odbiorcą. Interesuje nas przekaz skierowany przede wszystkim w stroną przeżycia intelektualnego. Nie chcemy przedstawiać ani tłumaczyć rzeczywistości już zastanej, lecz ją poznawać na nowo – włączając w terytorium sztuki jej pospolite, codzienne i najmniej jeszcze znane aspekty. Jest to zasadą naszego uczestnictwa w procesie poznania rzeczywistości i widz może brać w nim udział poprzez współdziałanie z naszymi zamierzeniami. W tym procesie bierna kontemplacja nie przyczynia się ani do odnowy, ani do postępu. Monotonia i stagnacja są przecież dalekie od istoty ludzkich dążeń.” 
contact:  marika.kuzmicz@fundacjaarton.pl
  Marika Kuźmicz tel. +48 502 055 130